Oferta aktywizacji: Indywidualny plan działania formą wsparcia osób bezrobotnych
Wszyscy
PUP Bolesławiec
16
2013-06-17
Informacja szczegółowa

Termin realizacji informacji grupowej: 18.06.2013

Doradca zawodowy prowadzący informację grupową: Izabela Pasieka