Strona znajduje się w archiwum.

Oferta aktywizacji: Indywidualny plan działania formą wsparcia osób bezrobotnych
Wszyscy
PUP Bolesławiec
16
17.06.2013
Informacja szczegółowa

Termin realizacji informacji grupowej: 18.06.2013

Doradca zawodowy prowadzący informację grupową: Izabela Pasieka